نوع محصول : ماهنامه
کد محصول : 2
نام محصول : ماهنامه شماره 2
قیمت محصول : 60,000 ریال
قیمت نسخه PDF : 25,000 ریال
تعداد صفحه : 134
درصد تخفیف : 20
دوره انتشار : سال اول
تاریخ انتشار : مهر 93
چندزبانه : 3
سفارش محصول
توضیحات محصول :
ماهنامه شماره 15
پنجشنبه , 03 اسفند 1396 , 14:28