نوع محصول : ماهنامه
کد محصول : 15
نام محصول : ماهنامه شماره 15
قیمت محصول : 100,000 ریال
قیمت نسخه PDF : 80,000 ریال
تعداد صفحه : 304
درصد تخفیف : 0
دوره انتشار : سال سوم
تاریخ انتشار : آبان 96
چندزبانه : 3
سفارش محصول
توضیحات محصول :
ماهنامه شماره 18
چهارشنبه , 30 آبان 1397 , 03:09