تازه‌ها‎

سه گانه‌ای درباره آقای استراتژیست

از ورشو تا ویرجینیا؛ آخرین وصیت استراتژیست پیر، آرزویی که هیچ‌گاه تعبیر نشد

1396/06/01

گفت‌و‌گو


پرونده ویژه

سه گانه‌ای درباره آقای استراتژیست

از ورشو تا ویرجینیا؛ آخرین وصیت استراتژیست پیر، آرزویی که هیچ‌گاه تعبیر نشد

1396/06/01
ماهنامه عصر‌اندیشه شماره 10
چهارشنبه , 29 شهریور 1396 , 07:11