دفاع از فلسفه

دومین شب علوم انسانی شاهد بحث‌های داغ متفکران درباره «کاربردی ساختن فلسفه» در جامعه ایرانی بود

علم در اغما

اولین شب علوم انسانی با حضور کریم مجتهدی، پیر دورتیگیه، سیدیحیی یثربی، رضا غلامی و شهریار زرشناس

ماهنامه شماره 18
جمعه , 06 اردیبهشت 1398 , 12:31