صور ساده جن‌پرستی

میزگرد عصر اندیشه با حضور جان اندرو مورو، چارلز آپتون پیر هیلارد، ربکا مسترتون و توماس امیل هامرین

طاهری منحرف است

گفت‌وگو با احمد صفایی، قطب خانقاه ظهیرالدوله و آخرین بازمانده انجمن اخوت

بحران فراموشی حکمت

گفت‌وگو با دکتر مهدی گلشنی نظریه‎پرداز، فیزیکدان و استاد دانشگاه شریف درباره نظام آموزش ‌عالی و مافیای دانشگاه‌ها

باید افشاگری کنیم

گفت و گو با دکتر کریم مجتهدی استاد دانشگاه تهران درباره فلسفه روزنامه ای و بحران های علوم انسانی

ماهنامه شماره 18
جمعه , 06 اردیبهشت 1398 , 12:18